Tervis ja turvalisus

Mugavus ja tervis on seotud kahe Euroopa Liidu Ehitustoodete direktiiviga, mis sätestavad hügieeni, tervise ja keskkonna alased nõuded ning reguleerivad turvalisust.

Külmades ja mõõduka soojusega kliimatsoonides veedavad inimesed 90% oma ajast hoones sees. Seega tervise seisukohalt on siseõhu kvaliteet tähtsam kui välisõhu oma. Hea siseõhk vähendab haigusi ja nende levikut ning suurendab mugavust ja produktiivsust. Hea siseõhk on projekteerimise ja ehituse üks tähtsamaid eesmärke. Samas kogemused näitavad, et inimesed ei ole enamasti siseõhuga rahul ning tihti kurdetakse tervise probleemide ja ebamugavuse üle.

Siseõhu kvaliteeti mõjutab kütmine, ventilatsioon ja kliimaseadmed, konstruktsioon ja selle kvaliteet, ehitusmaterjalid ning hoone kasutamine ja hooldamine. Nende mitmete asjaolude tõttu on vajalik, et omanikud ja projekteerijad selgitaksid ehitajatele hoone kasutusala ja ehitusprotsesse, et hooned vastaksid vajalikele kriteeriumitele.

PAROC kivivilla kiud on turvalised

PAROC kivivilla tooted on kasutamiseks turvalised ega põhjusta ohtu tervisele. Toote turvalisuse tagamiseks toodab PAROC Group ainult biolagunevaid kivivilla kiude, mis ei ole inimeste suhtes kantserogeense toimega.
  • EUCEB märk pakenditel kindlustab selle, et PAROC kivivilla kiud vastavad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile. 
  • PAROC on saanud ka RAL kvaliteedimärgi, mis tõendab seda, et meie kivivilla tooted ei sisalda kantserogeene, mutageene ega toksilisi paljunevaid aineid tulenevalt Saksa ehitusregulatsioonist TRGS 905 ohtlike ainete kohta.
EUCEB   RAL

 

PAROC kivivillal on väga madalad emissioonid

PAROC kivivilla tooted täidavad Soome vabatahtlikus süsteemis kõige jäigemad nõuded (M1), mis on ehitusmaterjalide emissioonidele pandud. Meie kivivilla tooteid on tunnustatud kui madala kiirgusega tooteid alates 1995. aastast, kui neid hakati testima Soomes loodud vabatahtliku süsteemi alusel. Kliendid tunnevad PAROC madala kiirgusega tooted ära M1 märgi järgi.

Sertifitseeritud tooted leiab RTS leheküljelt: http://m1.rts.fi/en/emission-classification-of-building-materials-836edfcc-8e39-4ec5-abe1-ca2d52f78998

 

M1


PAROC kivivill ei sisalda ohtlikke aineid

PAROC kivivilla tooted vastavad Euroopa Kemikaaliameti REACH ja CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus) nõuetele, mis tähendab, et nad ei sisalda ühtegi ainet, mis on märgitud kanditaatide nimekirjas ehk nimekirjas, kuhu lisatakse väga ohtlikud ained.
Tehniline toimik, mis tuleb REACH registreerimisel täita sisaldab raportit omaduste ja klassifikatsioonide kohta. PAROC kivivilla kiud on mineraalvilla Nota Q kiud ning neid ei peeta ohtlikuks ega liigitata ka ärritajateks.

PAROC kivivilla tooted ei sisalda ROHS direktiivis nimetatud ohtlikke aineid

PAROC kivivilla tooted ei sisalda ROHS direktiivis (elektri- ja elektroonikatoodetes ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlev direktiiv) nimetatud ohtlikke aineid. See tähendab, et PAROC tooteid võib kasutada elektri- ja elektroonikatoodetes.

PAROC kivivill on käsitlemiseks turvaline

Kivivilla käsitlemine paljaste kätega võib põhjustada nahasügelust. Samas ei ole kivivilla kiud nahale ohtlikud nii nagu keemilised ärritajad võivad olla ning tavaliselt sügelus taandub peale kivivilla käsitlemist. Sügelust põhjustavad jämedakoelised ja karedad kivivilla kiud, mis kriimustavad nahapinda. Me soovitame kivivilla paigaldamisel selga panna vabalt istuvad töörõivad ja kindad. Lendlevat tolmu tuleks tekitada võimalikult vähe.

Me oleme allkirjastanud vabatahtliku kokkuleppe, selleks et toote kasutus oleks nähtav kõikidel meie pakenditel teksti ja piktogrammidena. Kokkulepe on heaks kiidetud kõikide Euroopa isolatsioonimaterjalide tootjate assotsiatsiooni EURIMA liikmete poolt.

Rohkem informatsiooni >>

Overview of compliance of Paroc stone wool products to environmental, health and safety regulations (pdf)

Turvalisuse andmelehed on kättesaadavad Paroci’i lehekülgedelt.