Ehitusmaterjalide emissioonide klassifikatsioon

Parema siseõhu saavutamiseks peavad hoonetes ja siseruumides kasutatavad tooted vastama rangetele piirmääradele, mis on seatud keemiliste ühendite emissioonile, et kaasa aidata tervislikumate siseruumide loomisele. Vabatahtliku emissioonide klassifitseerimise eesmärgiks on suurendada madala kiirgusega hoonete arendamist ja kasutamist.

Emissioonide klassifitseerimine on toote spetsiifiline

Kõik materjalid eraldavad teatud määral emissioone, isegi kõige naturaalsemad materjalid. Ehitusmaterjalid ja sisustuselemendid emiteerivad siseõhku erinevaid keemilisi aineid. Siseõhuühenduse ehitusmaterjalide emissioonide klassifikatsioon esitab nõuded materjali emissioonidele, et tagada hea siseõhu kvaliteet. M1 klass tähendab madalat emissiooni.

M1 klassifikatsioon on kasutusel ainult Soomes. Ehitusinformatsiooni ühendus RTS on avaldanud oma leheküljel nimekirja praegu klassifitseeritud toodetest ning tootjatest.

Vabatahtlik märgistussüsteem

“Ehitusmaterjalide emissioonide klassifikatsioon on vabatahtlik märgistussüsteem, mis on avatud kõigile ehitustoodete tootjatele, maaletoojatele ja eksportijatele. Klassifikatsioon ei lükka ümber ametlikke ehitusmääruseid või nende tõlgendusi. Siiski paljud arendajad, arhitektid ja insenerid eelistavad M1 klassifikatsiooniga tooteid, kui valivad oma projektide jaoks materjale. Mitmed organisatsioonid soovitavad oma liikmetele seda märgistussüsteemi, selleks et oleks tagatud hoonete kõrge kvaliteet.”

Loe rohkem M1 klassifikatsiooni kriteeriumite kohta RTS koduleheküljelt. Seal on ka kirjas kõik ehitustooted, mis on klassifikatsiooni saanud.