Tulekahju

Suurenev nõudlus energiatõhusate ehitiste ja rajatiste järele on kasvatanud soojustuse osatähtsust. Paks soojustuskiht võib märgatavalt suurendada ehitise põlemiskoormust ning seega on soojustusmaterjali valikul suur mõju kogu ehitise tuleohutusele.

PAROC kivivill on mittesüttiv

  • PAROC kivivill on toodetud looduslikust kivist (96-98%) ning tootmisetapil lisatakse vaid väga väikses koguses sideainet (~2–4). Toormaterjalid on tavaliselt heaks indikaatoriks materjali tuleohutuse hindamisel. Tänu anorgaanilistele toormaterjalidele kivivill ei põle. 

  • PAROC kivivill on ainulaadne kombinatsioon suurepärastest soojus- ja heliisolatsiooni omadustest ning mittesüttivast materjalist. Seda kasutatakse tingimustes, kus soojustusele esitatakse mitmesuguseid äärmiselt kõrgeid nõudmisi (näiteks laevaehituses ja tuumaelektrijaamades).

PAROC kivivill kuulub Euroopa kõrgeimasse tuleohutusklassi Euroclass A1 

Leegilahvatus on kuuma suitsu või gaasi ootamatu süttimine, mis võib põhjustada tulekahju kontrollimatut levikut. Leegilahvatuse tekkimise korral võib suremus tõusta kuni 300% ning lahvatus võib väikse tulekahju muuta suureks katastroofiks. 

Materjali tuletundlikkus on Euroopa klassifikatsioonis määratletud klassidega A1-st kuni F-ni. Klassifikatsioon põhineb materjali käitumisel tulekahju korral ja hõlmab selliseid omadusi nagu energiakadu, suitsu ja sädemete teke, Klassifitseerimissüsteemi alusel saab määrata materjali mõju tule ja suitsu levimisele, sh materjali võimet soodustada leegilahvatuse teket. Mittesüttivad materjalid ja tooted (A1 ja A2) ei põhjusta leegilahvatust. Pinnakatteta tooted on klassifitseeritud euronormatiivide alusel parimasse, A1 klassi ning alumiiniumfooliumi või klaaskiudvildiga kaetud tooted on klassifitseeritud euronormatiivide alusel klassi A2 (EN ISO 13501-1), st kui tulekahju mittesoodustavad materjalid. PAROC sandwich paneelid on klassifitseeritud samuti klassi A2-s1, d0.   Before and after fire 

 

Pilt: Kivivill enne ja pärast tulekahju temperatuuril 750°C (EN ISO 1182)

Näiteks akustiliste voodrite ja rakenduste puhul, kus tooted on jäetud nähtavale, on vaja täita süttivusele, tulelevikule ja suitsu tekitamisele esitatavaid nõudeid. PAROC’i tooted vastavad kõige rangematele pinnakihile esitatavatele nõuetele, mis võimaldavad neid kasutada hoone kõigis osades, sh koridorides ja tehnoruumides.

 

PAROC kivivill säilitab oma omadused ka 1000⁰C juures

Tulekindlus näitab, kuidas materjal takistab täielikult välja arenenud tule levikut ühest ruumist teise.

PAROC kivivilla sulamistemperatuur on erakordselt kõrge – umbes 1000 ⁰C, st see kaitseb konstruktsioone pikka aega. Kõrge sulamistemperatuur muudab PAROC kivivilla ideaalseks materjaliks rakendustes, kus tulekindlusele on esitatud kõrgeid nõudmisi. Näiteks:

  • Koormatud teraskonstruktsioon kaotab oma vastupidavuse umbes 550°C juures sõltuvalt terase kvaliteedist. PAROC tulekaitsega talub see tuld kuni neli tundi. 

  • PAROC paneelidest tehtud tulemüür võib tulekahju korral päästa elusid ja vara ning säästa keskkonda. PAROC paneelstruktuuride tulepüsivus vastab nõuetele, mille järgi seinade tulepüsivus kestab kuni neli tundi ja lagedel kuni üks tund. 

  • Vaheseinte eesmärk on piirata tule levikut ühest ruumist teise. Vaheseinade tulepüsivust on võimalik märgatavalt tõsta, kasutades konstruktsioonis PAROC kivivilla plaate. 

  • Et vältida tule levikut läbi vaheseinte, peavad konstruktsiooni-sisesed paigaldised (kanalid ja torud) vastama samadele tuleohutuse nõuetele nagu vaheseinad ise. Isolatsioon peab olema piisavalt hea, et vältida soojuse ülekandumist soojalt poolelt külmale. Kui konstruktsioon ja paigaldised on isoleeritud PAROC kivivillaga, olete saanud hooldusvaba tulekaitse ehitise kogu elueaks.