Riskijuhtimine

Ohud tulekahju korral

Enamik suuri ettevõtteid peab tulekahju kõige suuremaks riskiks, mis neid ohustab.
Oht võib varitseda mitmes kohas. Näiteks:

  • Toodangu õigeaegne valmimine on tundlik teema igale tootjale või allhankijale. 
  • Arvutikatkestused. Käsijuhtimine pole alati võimalik. 
  • Hoonete, materjalide, masinate hävimine. 
  • Aastakümnete jooksul ehitatud ja parendatud eriseadmete hävimine.
  • Võtmeisikute ja nende pädevuse kadu. Risk, et töötajad tunnevad ennast projekti mõõna ajal ebakindlalt ning seetõttu lahkuvad. 
  • Saamata jäänud tulu. 
  • Kaotatud kliendid, maine ja turuosa. 
  • Ettenägematud ja sekundaarsed kulud. 
  • Lisakulud kindlustusele.

Vastutavad isikud peavad looma plaani ehitise kontrollimiseks ja sellest kinni pidama. Nii tuleohutusnõuded kui kinnisvara omaniku huvid (nt madal ostuhind) oleksid täidetud. Kahjuks võib selline huvide konflikt viia tuleohutusreeglite eiramiseni.

 

Tulekahjukindlustus väärtuse tagamiseks

Tulekahju vastu saab kindlustada hooneid, seadmeid ja materjale, samuti tööseisakust tingitud saamata jäänud tulu. Tulekahju kindlustus võib moodustada märkimisväärse osa hoone ülalpidamiskuludest.

Kindlustusfirmad võivad määrata kindlustusmakse suuruse muuhulgas vastavalt tegevusvaldkonnale, hoonetüübile ja asukohale, tootmise riskifaktoritele, võimalikule tule levimisele naaberhoonetesse, oma hüvitiste väljamaksmise statistikale ja muudele turuga seotud faktoritele. Kindlustusmaksete tehniline hinnaalandus on samuti võimalik, kui hoonesse on paigaldatud tuletõrjesignaalid, kustutussüsteemid ja tulekustutusseadmed.

Loe edasi: http://www.firesafeeurope.eu/fire-safety/cost-of-fire