Sisukaardi kasutusjuhised

Need kasutustingimused kehtivad kodulehe paroc.ee kasutamisel. Kodulehe paroc.ee kasutamine eeldab, et kasutaja on lugenud kasutustingimusi ja kohustub neid järgima. Paroc AS jätab endale õiguse muuta tingimusi ilma ette teatamata. Sellest tulenevalt tuleb kasutustingimused lugeda läbi alati, kui kodulehekülge kasutatakse.

Kasutaja sõlmib Paroc Group Oy ja Paroc AS-ga lepingu, mille kohaselt kõikide kodulehe kasutamisest tulenevate vaidluste lahendamisel kohaldatakse Eesti seadusandlust.

Autoriõigused

Paroc.ee –kodulehe sisu on kaitstud Paroc Group Oy ja kolmandate osapoolte poolt omistatavate autoriõiguste, kaubamärkide ja muude omistusõiguste ja litsentsidega. Kõik õigused, mida antud juhul ei ole mainitud, kuuluvad kodulehe haldajale. Kodulehe sisu, või selle osade kopeerimine, avaldamine, levitamine, loovutamine ja muutmine on keelatud ilma Paroc Group Oy ja Paroc AS eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kodulehe materjale saab lühiajaliselt kasutada, printida ja muul viisil tallendada kasutaja isiklikuks tarbeks. Paroc Group Oy säilitab kõik immaterjaalsed õigused kogu sisule, mis kodulehelt kopeeritakse, salvestatakse või prinditakse. Elektrooniliste linkkide loomine kodulehele, välja arvatud www.paroc.ee pealehele, on keelatud ilma Paroc Group Oy eelnevalt antud loata. Linke puudutavates küsimustes palume pöörduda e-meiliga aadressile paroc.communications@owenscorning.com  

Vastutus 

See koduleht on loodud vaid avalikuks kasutuseks. Kodulehe kasutamine toimub omal riisikol. Kasutaja on kohustatud järgima kohalikku seadusandlust. Kodulehel olev materjal ja lingid edastatakse sellisel kujul "nagu nad on" ja neid ei saa tõlgendada, kui pakkumised või muud seaduslikud ja professionaalsed juhendid. Paroc Group Oy ja Paroc AS ei vastuta otseselt ja kaudselt kodulehel esineva informatsiooni õigsuse, saadavuse, ajakohasuse ja veatause eest. Paroc Group Oy ja Paroc AS ei vastuta kaotuste või kahjude eest, mis otseselt või kaudselt johtuvad kodulehe kasutamisest või selle sisust. Kui asjaomane seadusandlus ei luba mainitud vastutuse piiranguid, siis Paroc Group Oy ja Paroc AS vastutus on vaid kõnealuse seadusandluse kohustavate punktide ulatused. Piirangut võib laiendada ka kolmandatele kodulehekülgedele, mis on elektrooniliselt seotud paroc.ee kodulehega. Enne kui kodulehte kasutama hakata, tuleb kõik kodulehekülje kasutustingimused hoolikalt läbi lugeda.

Paroc on Paroc Group kontserni registreeritud kaubamärk. Kontserni kasutatavad kaubamärgid on Paroc Group kontserni kas registreeritud või registreerimata kaubamärgid. Muud mainitud tooted ja firmanimed võivad olla nende omanike kauba- või toote märgid. Pääsu kodulehele ei saa otseselt või kaudselt tõlgendada kui kodulehel olevate kaubamärkide ja tootenimetuste litsensi või muu õiguse andmisena ilma Paroc Group kontserni või kolmanda osapoole kirjaliku loata. 

Küpsised

Paroc kasutab veebisaidil küpsiseid, et tagada kasutajate juurdepääs teatud funktsioonidele ja saada teavet veebisaidi külastamise kohta.

Mis on küpsised?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse ja mis sisaldab teavet. On olemas kaht tüüpi küpsiseid. Üht tüüpi küpsised on niinimetatud püsiküpsised. Sel juhul salvestatakse fail kasutaja arvutisse püsivalt seniks, kuni see eemaldatakse või aegub. Teist tüüpi küpsiseid nimetatakse seansiküpsisteks. Need kaovad, kui kasutaja sulgeb oma veebibrauseri.

Milleks küpsiseid kasutatakse?

Seansiküpsiseid edastatakse kasutaja arvuti ja Paroci serveri vahel eesmärgiga jälgida kasutajateavet, näiteks seda, milline kasutajanimi on kasutusel.
Paroc kasutab alljärgnevaid kolmanda osapoole küpsiseid.

Google Analyticsi küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks viisi kohta, kuidas kasutaja veebisaiti kasutab, nt selle kohta, milliseid osi ta kõige sagedamini vaatab. Seda tehakse veebisaidi kasutuse analüüsimiseks ja parema kasutuselamuse tagamiseks. Lisateavet leiate siit: Google Analyticsi küpsiste kasutamine veebisaitidel.

SiteCore®-i küpsiseid kasutatakse kasutaja tuvastamiseks, kui ta veebisaidile tagasi pöördub, ja teabe kogumiseks veebisaidi kasutamise kohta, et esitada kasutajale tema huvide kohast teavet. Lisateavet leiate siit: SiteCore®-i privaatsuspõhimõtted.

ClickDimensionsi küpsiseid kasutatakse nii meie veebisaitide sisu paremaks muutmiseks kui ka külastajatele asjakohasema üldise kasutuselamuse pakkumiseks seoses meie organisatsiooni ja veebisaidiga. See teave võib sisaldada teie isikut tuvastavaid või tuvastatava üksikisikuga seotud andmeid, muu hulgas nime, ametinimetust, ettevõtte nime, ametikohta, kompetentsust, postiaadressi, telefoninumbrit või e-posti aadressi. Ka võime koguda muud teavet, mis ei tuvasta teie isikut ega ole otseselt seotud tuvastatava üksikisikuga, näiteks brauseri ja seadme andmeid, küpsiste ja pikselsiltide ning muu tehnoloogia abil kogutud teavet ja demograafilist teavet.

Kui täidate sellel veebisaidil veebivormi, salvestatakse teie andmed meie kliendihaldussüsteemi ja osa teie andmetest selle veebisaidi varasema lehitsemise kohta võib olla kättesaadav meie töötajatele teie huvide väljaselgitamiseks, et saaksime teiega tõhusamalt tegelda ja oma veebisaiti paremaks muuta. Kui aga kasutate privaatset veebilehitsemist, saate edastada meile oma andmed, tegemata oma varasemat lehitsemistegevust meile kättesaadavaks. Kui te ei soovi, et saaksime teie isikuandmed, siis ärge täitke sellel veebisaidil ühtegi vormi.

Meie veebisaidid võivad sisaldada viiteid muudele saitidele ja jagamisnuppudele (nt Twitter, LinkedIn või Facebook), mis ei tegutse Paroc Group Oy nimel. Niisugused veebisaidid, teenuse- või rakendusepakkujad võivad kasutajate arvutisse paigutada oma küpsised, koguda andmeid või küsida isiklikku teavet. Niisuguste kolmanda poole küpsiste kasutajatel on oma ranged privaatsuseeskirjad. Et paremini mõista, kuidas teie teavet võidakse koguda ja kasutada, vaadake lähemalt vastavate veebisaitide privaatsuseeskirju.

Kui valite meie uudiskirja või mis tahes muude turundusmeilide saamise, võib kõigi nendes meilisõnumites leiduvate linkide klõpsamine põhjustada teie isiku tuvastamise meie veebisaidil ja teha mingi osa teie varasemast meie veebisaidi lehitsemise ajaloost meie töötajatele kättesaadavaks, et saaksime teiega tõhusamalt tegelda ja oma veebisaiti paremaks muuta. Kui te ei soovi niisugust jälgimist, võite tühistada meie postituste tellimise või kasutada jälgimise takistamiseks privaatset veebilehitsemist.

Kuidas saab kasutaja küpsised eemaldada?

Kasutaja saab valida, kas ta soovib küpsised vastu võtta. Veebibrauseri kohandamise teel saab kasutaja hoiduda küpsiste vastuvõtmisest. See võib aga põhjustada tõrkeid teenuse funktsioonide toimimises. Küpsiste tõkestamiseks kasutatav meetod oleneb kasutatud veebibrauserist. Vaadake juhtnööre spikrist või veebibrauseri vastavast menüüst.

Uudiskiri

Kui kasutate allikana Paroci uudiskirja, siis kinnitage teatmeallikana Paroc AS. Uudiskirjas esitatakse üldteavet, mida ei tohi tõlgendada nõuande või soovitusena. See tähendab, et me ei vastuta mingisuguste kahjude eest, mis võivad tekkida uudiskirjas leiduvate vigade või väljajätmiste tõttu. Uudiskirjas leiduvat materjali ei tohi väljaandja loata taasesitada.


Copyright © Paroc Group Oy. Kõik õigused on kaitstud.