Paigaldusjuhised keldriseinte

Keldriseinte lisasoojustus

Kaeva üles maapind terves ulatuses ümber seina (väikse ekskavaatori või professionaalse ehitaja abil). Tee kindlaks, et sein oleks puhas ja ühetasane. Paranda kõik vigastused.

Lisa tsementmörti vundamendi ja keldiseina ühenduskohta. Kontrolli, et pind oleks kuiv ning aseta kaks kihti niiskusmembraani või tõrvavärvi umbes 500 mm keldriseinast ülespoole ja poole teeni aluspõhjani.

Lisa tsementmörti vundamendi ja keldiseina ühenduskohta. Kontrolli, et pind oleks kuiv ning aseta kaks kihti niiskusmembraani või tõrvavärvi umbes 500 mm keldriseinast ülespoole ja poole teeni aluspõhjani.

Lõpeta soojustuse paigaldamine 100 mm tulevasest põrandapinnast allpool. Lisa üks kiht tsementmörti soojustuse peale.

Paigalda drenaaž 250 mm vundamendi põhjast ülespoole kruusa sisse, mis on kaitstud pinnasekangaga, et settimist vältida.

Täida väljakaevatud koht. Veendu, et pinnas oleks vähemalt 1:20 kalde all suunaga majast eemale. Taimed ja põõsad istuta vähemalt üks meeter majast eemale.