Paigaldusjuhised vundamendi renoveerimiseks

Keldriseinte lisasoojustus

 Keldrisein Kaeva üles maapind terves ulatuses ümber seina (väikse ekskavaatori või professionaalse ehitaja abil). Tee kindlaks, et sein oleks puhas ja ühetasane. Paranda kõik vigastused.
 Keldrisein Lisa tsementmörti vundamendi ja keldiseina ühenduskohta. Kontrolli, et pind oleks kuiv ning aseta kaks kihti niiskusmembraani või tõrvavärvi umbes 500 mm keldriseinast ülespoole ja poole teeni aluspõhjani.
 Keldrisein Paigalda PAROC GRS 20 alustades alt (minimaalne paksus: 80 mm). Aseta kõige alumine plaat aluspõhja juurde ning kata see mördikihiga. Lükka paneelid kokku, et ühtegi vahet ei jääks. Kinnita paneelid naelte ja seibide abil nii, et ühe paneeli kohta oleks vähemalt kaks naela ja seibi.
 Keldrisein Lõpeta soojustuse paigaldamine 100 mm tulevasest põrandapinnast allpool. Lisa üks kiht tsementmörti soojustuse peale.
 Keldrisein Paigalda drenaaž 250 mm vundamendi põhjast ülespoole kruusa sisse, mis on kaitstud pinnasekangaga, et settimist vältida.
 Keldrisein
Täida väljakaevatud koht. Veendu, et pinnas oleks vähemalt 1:20 kalde all suunaga majast eemale. Taimed ja põõsad istuta vähemalt üks meeter majast eemale.