Üldised kasutusjuhised

PAROC kivivilla turvaline kasutamine ja sellega töötamine

Hoiustamine ja kasutamine 

Kui soojustusmaterjali hoitakse väljas, siis tuleb seda kaitsta vihma eest. Lao pakid lameda platvormi peale, mis ei ole vastu maad, nagu näiteks tõstealused või sarnased konstruktsioonid. Kata pakid vajaduse korral veekindla presendiga või plastikuga. Kui isolatsioonimaterjal saab hoolimata nendest meetmetest märjaks, siis on võimalik seda kuivatada ja tavapäraselt kasutada. Kivivill kuivab kiiresti ja isegi kui see saab märjaks, siis säilitab see oma omadused.

Käsitle isolatsioonipakke selliselt, et need ei saaks vigastusi. Pööra tähelepanu sellele, et pakendi või isolatsiooni ääred ja nurgad ei läheks katki, eriti hoolikas tuleb olla mahalaadimise ajal.

Lõikamine

PAROC kivivilla on kerge lõigata ja käsitleda. Kasuta spetsiaalselt loodud laia teraga PAROC lõikenuga. Kui lõikamist on palju, siis PAROC lõikamislauad lasevad kergesti ja järjepidevalt lõigata õige nurga alt.

Kipskrohviga paneeli tuleb lõigata krohvitud poole pealt.

Paigalduse üldreeglid

Soojustustööd vii läbi ehitusprotsessi võimalikult varajases osas, siis kui ventilatsioon on hea ning juurdepääs on kerge.

Paigalda soojustus hoolikalt ja veendu, et ei oleks vahesid paneelide ja ühenduste vahel. Väga oluline on, et soojustus oleks tihedalt struktuuri soojema poole küljes. Väldi pidevaid vahesid soojustuse soojemas pooles. Kui soojemas küljes on vahesid, mis loovad ühenduse külmema poolega, siis on isolatsiooni tõhusus märgatavalt väiksem.

Kasuta paneele, mis on iga paigalduse jaoks sobivas suuruses. Väldi väikeste tükkide (väiksemate kui 200 mm) kasutamist, sest see suurendab vahede tekkimise ohtu.

Isolatsioonikihtide ühenduskohad peavad ülekattuma. Väldi paneeli nelja nurga omavahelist kokku puutumist.