Kaldkatuste paigaldusjuhised

Õhu- ja aurutõke

Hakka PAROC eXtra soojustust paigaldama katuse välimisest osast. Alusta kütmist alles peale õhu- ja aurutõkke paigaldamist. See hoiab ära veeauru liikumise läbi konstruktsiooni ning selle võimaliku kondenseerumise katuse välimisele osale. Hoolikalt paigalda ääris, et vältida lekkekohtade teket. Aurutõkke ääred peavad olema vähemalt 200 mm ülekattega ja need tuleb tkindlalt konstruktsiooni külge kinnitada. Kui põrandakonstruktsioon struktuur on tehtud moniliitbetoonist, siis ei ole vaja õhu- ja aurutõket paigaldada.

Pööningul peab olema korralik ventilatsioon

Katuse väline osa ja pööning nõuavad korralikku ventilatsiooni selleks, et sooja ja niisket õhku, mis pööningule satub, ära oleks võimalik juhtida. Vastasel korral võivad tekkida niiskuse ja hallitusega seotud kahjustused. Paigalda ventilatsioon mööda räästa äärt nii, et seal oleks vähemalt 50 mm laiune õhuvahe.

Soojustus

Paigalda soojustusplaadid kahe või enama kihina nii, et plaatide vahele pragusid ei jääks. Juhi tuuledeflektori abil ventileeritav õhk soojustuse peale. See tähendab seda, et soojustus ei tohi olla vastu katuse välimist osa. Niiske õhk, mis muidu kondenseeruks katuse sisepinnale, juhitakse ära. Soojustuse ja tuuledeflektori ülemise ääre vaheline kaugus peab olema vähemalt 100 mm. Reeglina ei ole soojustusplaatide peale vaja tuuletõket paigaldada, sest seal on õhu liikumine niivõrd väike, et ei mõjuta soojustuse töötamist.

Katuste soojustamine PAROC BLT puistevilla abil

Katuse soojustamiseks on puistevill alternatiivne meetod. Seda materjali tuleb paigaldada puistemasina abil ning seda saab kasutada kuni 40 meetri kõrgusel asuvate pööningute puhul. (NB: Puistevill tuleb lasta paigaldada professionaalsel ehitajal. Võta meiega ühendust, et leida volitatud ehitaja. Lisainformatsiooni saamiseks võta ühendust Paroc’i esindusega.)

Katuste soojustamine PAROC eXtra plaatidega

Katuse kattematerjal on veekindel ja suhteliselt aurukindel. Katusealune peab olema hästi ventileeritud, et sinna niiskuse kogunemist vältida. Ventilatsiooni jaoks tee õhuavad räästa ja katuseharja juurde ning katuseviilu otstes olevatesse pindadesse.

Õhu- ja aurutõke

Vali õhu- ja aurutõke hoolikalt! Sa vajad kõige optimaalsemat õhutihedust, et niiske õhk ei tuleks läbi ning kondenseeruks katusekattematerjali alla.

 

Soojustus

Kaldkatuste soojustamisel määrab katuse kandekonstruktsioon tavaliselt ära ka soojustuse paksuse. Soojustuse paksust võib suurendada lisaprusside abil. Paigalda soojustus ühe või kahe kihina mööda talasid. Räästa ja harja juures peavad olema avad, et õhuringlus oleks hea. Kaldkatuste puhul peaks tuulutusvahe olema vähemalt 50 mm.