Kaldkatuste projekteerimisjuhised

Õhutihedus

Ülespoole suunatud soojuskadu on kõige suurem. Väldi õhu liikumist läbi majaümbriku ja konstruktsioonle negatiivse mõju avaldamist sellega, et paigaldad lae sisepinnale aurutõkke. Praktikas pakub aurutõke (näiteks plastikust foolium) vajalikku õhutihedust.
Enamasti on maja ülemises osas ülerõhk. Talvel, kui temperatuuri kõikumine on suurem, on ka rõhu kõikumine suurem. Niiskuskahju vältimiseks teibi kõik ühendused, kanalid ja üleminekud. See on väga oluline ka vana maja puhul, kui soojustust lisatakse. Mõõda majaümbriku õhutihedust standardse rõhutesti EN 13829 abil. Tekita majas 50 Pa ülerõhk ja hinda hoone õhuvahetuse kiirust. Õhk majas ei tohiks vahetuda kiiremini kui ühe tunniga.

Ventilatsiooni tähtsus

Viilkatuste puhul tuleb katusekattematerjali alla jätta tuulutusvahe, mis eemaldab õhu liikumise abil konstruktsioonist liigse niiskuse. Õhk liigub õhuvahes tavaliselt üles. Õhuvahes õhk soojeneb, imab niiskust ning liigub üles, kuni see väljub läbi katuseharjas olevate avade. Kasuta sama põhimõtet ka külma pööningu soojustamisel, kuid sel juhul loo ventilatsioon tuuledeflektori abil.

Tulekaitse

Katusekonstruktsioonid peavad olema ka tule eest kaitstud. Katusesoojustuse paigaldamisel arvesta kahe asjaoluga: kuidas materjal käitub tulekahju korral ning kui kaua ta suudab kuumust taluda. Tulekindlal Paroc’i kivivillal on erakordselt kõrge sulamistemperatuur, 1000 °C, tänu millele pakub see ümbritsevatele konstruktsioonidele kaua kaitset.

Külmasildade vähendamine

Massiivsed talad, mis lähevad läbi katuse konstruktsiooni, loovad külmasildu. Soojuskadu külmasildade kaudu on palju suurem võrreldes ümbritsevate konstruktsiooni osadega. Lisaks sellele suurendab külmasildade ajal tekkinud niiskuse kondensatsioon niiskuse kogunemist katuse konstruktsiooni. Külmasildade vähendamiseks kasuta täielikult kaetvat soojustuskihti ning vähenda kinnituste ja teiste soojustust läbivate elementide suurust ja hulka.

Heliisolatsioon

Kui liiklusmüra ja teised madala sagedusega helid meie ümber intensiivistuvad, siis nõuded tõhusale heliisolatsioonile muutuvad aina karmimaks. Kivivillast soojustuse abil saad oluliselt parandada heliisolatsiooni katusekonstruktsioonides.