Müüritiste tuulutatavad fassaadid

 • Ventileeritavate seinakonstruktsioonide projekteerimisel ja paigaldamisel on vaja järgida kohalike kehtivaid ehtitus standardeid ja nõudeid. Ventileeritavate süsteemide paigaldamisel vaja järgida süsteemi tarnijate nõudeid.

Soojustuse paigaldamise nõuded

 • Telliste / monoliitsete seinte soojustamine ventileeritud fassaadi süsteem konsoolidega:
  -kivivillaplaadid peavad olema tihedalt üksteise ja seinakonstruktsiooni vastas;
  -tuuletõkke ja välisviimistluse vahel peab olema tagatud piisav ventileeritud õhuvahe;
  -välitööde tegemisel on vaja lähtuda ilmastikuoludest – mitte töötada saju korral, mitte jätta soojusisolatsiooni tööde vaheliseks perioodiks avatuks ,kui on sademeid oodata.

 • Kahekihiline soojustuslahedus, kus aluskihiks paigaldatakse PAROC Ultra või PAROC Ultra plus universaalsed kivivillaplaadid. Tuuletõkkeks tuleb kasutada spetsiaalseid tuuletõkkeplaate: PAROC Cortex, PAROC WAS 25t, PAROC WAS 35t.
  paigaldamine kahekihilisse süsteemi
  PAROC Ultra / PAROC Ultra pluss paigaldamine kahekihilisse süsteemi:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus 
 • Tuuletõkkeplaadid tuleb paigaldada nii, et need kataks soojusplaatide vuugid. 

  PAROC-i tuulekaitse paigaldamine  WAS 35t plaadid kahekihilisse süsteemi
  PAROC-i tuulekaitse paigaldamine WAS 35t plaadid kahekihilisse süsteemi:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus
  2.PAROC WAS 35 (t) 
     Paroc Cortexi plaatide tuuletõkke paigaldamine kahekihilisse süsteemi 
  Paroc Cortexi plaatide tuuletõkke paigaldamine kahekihilisse süsteemi:

  1.PAROC Ultra/PAROC Ultra plus
  2.PAROC Cortex 
    • PAROC Cortexi tuuletõkkeplaatide liitekohad peavad olema tihendatud spetsiaalse PAROC XST 020 tihendusteibiga ning hoone nurgad ja avad peavad olema tihendatud spetsiaalse nurgateibiga PAROC XST 021. Tuuletõkkekihi soovitatav paksus on 30-50 mm. 

 • Soojustuse paigaldamisel ühes kihis soovitame kasutada PAROC WAS 35t plaate, mis ei vaja täiendavat tuuletõket.

  PAROC ühekihilise soojustuse paigaldamine WAS 35t plaadid
  PAROC ühekihilise soojustuse paigaldamine WAS 35t plaadid:

  1.PAROC WAS 35(t) 
   
 • PAROC Ultra ja PAROC Ultra plus universaalseid plaate soovitatakse kasutada:
  -565 mm laiune puitkarkassi vahega 600 mm,
  -610 mm laiune metalkarkass vahega 600 mm.
  Kui karkassi vahed on erinevad, tuleb plaadid ehitusplatsil lõigata ja nende laius peab olema 1,5–3 % suurem kui ava, kuhu plaadid paigaldatakse.

 • Soojusisolatsioonikihid kinnitatakse seinale tüüblitega. Soovitatav minimaalne tüüblite arv soojusisolatsioonikihi kinnitamiseks on ≥ 2-4 tk./m2.

 • Kinnitatavate tüüblite kogus peab tagama, et soojustus on isoleeritavale pinnale ühtlaselt paigaldatud. Tüübel ei tohi soojustuse kihti kokku suruda.

 • Tüüblite täpse arvu ja paigutuse määrab projekteerija, tootja või süsteemi tarnija.

 • Profiilid viimistluse kinnitamiseks ja ventileeritava õhuvahe moodustamiseks tuleb paigaldada nii, et tuuletõkkeplaat ei deformeeruks ja säiliks ventileeritav õhuvahe vähemalt 25 mm.