Ventilatsiooni süsteem vajab soojustust, et kontrollida ja piirata soojuskadusid. Majanduslikel- ja keskkonnakaitselistel põhjustel on väga oluline vähendada tarbetut soojuskadu ventilatsioonitorudest. Ventilatsioonitorudes liigub kas külm või soe õhk ja see koos temperatuuri ja ümbritseva õhu niiskuse sisaldusega mõjutab isolatsiooni valikut.
Soojusisolatsiooniga torud  Hoia temperatuuri ja soojuskadusid sooja õhu transportimisel ventilatsioonitorudes kindlal tasemel. Et minimeerida energiakadu, on tähtis hoida mõlemad kriteeriumid kindlal tasemel.