Energiatõhus renoveerimine

Kui maja renoveeritakse, siis on mõistlik parandada samal ajal ka hoone energiatõhusust (katus, välisseinad, pööning ja põrand). Energiatõhususe parandamine on ainuke renoveerimise aspekt, mis tasub tagasi intressidega.

Projekteerides uut ehitist või renoveerides olemasolevat maja, oleks mõistlik olla hästi ette valmistatud tulevikus seatavate energiatõhususe piirnagute osas. Kuivõrd iga maja on unikaalne, peab ka iga renoveerimisprojekt olema hoolikalt planeeritud arvestades maja spetsiifilisi vajadusi.

Tähelepanuväärne potentsiaal

Energiasäästlikkuse seisukohalt, olemasolevate ehitiste renoveerimise turg esindab kõige suuremat potentsiaali ehitussektoris. Samas aga tehnilisest seisukohast esindab see kõige nõudlikumat väljakutset. Ei ole mõeldav viia renoveeritava hoone energiatõhusus samale tasemele passiivmajaga "normaalsel" viisil. Enamikel juhtudel ei ole see majanduslikult mõttekas.

Komponendipõhine lähenemine

Selle asemel, et renoveerida olemasolevaid hooneid üksikute projektidega, on soovitav nn energia-optimeeritud renoveerimine. Projekti ökonoomsus on saavutatud lähenedes vaadates hoone remonti komponendiprojektide jadana läbi terve hoone eluea. Iga komponent, näiteks fassaad, aknad, katus või HVAC süsteem - on remonditud või vahetatud optimaalset arvestades kasutusaega. Iga kord, kui komponenti remonditakse, kasutatakse parimat tehnoloogiat, et hoida energiatõhusus passiivtasemel.

Hoone energiatõhusus on rohkemat, kui selle komponentide summa. Komponendid toimivad koos ja seetõttu on äärmiselt oluline vaadata hoonet tervikuna. Toome ühe näite. Vanad aknad, mis on varustatud õhuavadega raamides, vahetatakse uute kõrge energiatõhususega aknate vastu, millel ei ole õhuavasid. Värske õhk võetakse läbi taastuvsoojusseadme ja HVAC süsteem tuleb seadistada vastavalt. See näitab, et ühe komponendi muutus võib mõjutada ka teisi komponente. Seetõttu on vaja hoolsalt projekteerida, et vältida vigu.

Läbi aastate ja mitmete komponendipõhiste projektide on välja töötatud majanduslikult mõistlik viis viia hoonete energiatõhusus passiivtasemele. Samal ajal pikeneb hoone eluiga jätkusuutlikul viisil.

Pekka Haikonen, Arendusjuht, Paroc, 11 March 2008.