Puitkarkassi ehitus

Timber-frame-wall-teaser-2

Soojustustooted:

PAROC Ultra sobilik kõikidele välisseina konstruktsioonidele

PAROC Ultra plus veel tõhusam soojustamine ning madalam õhu läbilaskvus

 

Tuuletõkkeplaadid:

PAROC Cortex / Cortex b 30mm paksune tuuletõkkeplaat (b= must), lambda 0.033 W/mK

PAROC Cortex pro 40, 50, 55 ja 70mm paksused, lambda 0.032 W/mK

PAROC WAS 25t 30 and 50mm paksustega tihe tuuletõkke seinaplaat, lambda 0.033 W/mK

PAROC WAS 35t

Puitkarkassi seina saab mitut moodi ehitada. Sellel põhjusel on näiteks tule ja heli soojustusväärtused puitkarkassile reeglina välja arvutatud, seda näiteks Eurocode 5 alusel. Disainides puitkarkassi konstruktsiooni, tuleb arvesse võtta mitu erinevat aspekti, mis mõjutavad seina hakkama saamist tule, soojustuse ja niiskuse korral:

Siseseina konstruktsioon:

  • Ehitusplaat pannakse kandekonstruktsiooni sisepinnale, et kaitsta karkassi tule eest ning parandada helikindlust. Tuletõkke dimensioneerimist saab teha Eurocode 5 alusel.
  • Tihe õhu-/aurutõkke kiht on ülioluline puitkonstruktsiooni niiskuskindluse saavutamiseks, sest see takistab toa sees tekkinud niiskel õhul sügavale seina sisse pääsemast. Projekteerimisel on väljakutseks aurutõkkekihi järjepidevuse tagamine, eriti konstruktsioonide ristumisel ning aurutõkke läbiviikudel. Kõik läbiviigud tuleb hoolikalt sulgeda. Kõik juhtmed ja kaablid on alati paigaldatud aurutõkke siseküljele. Sisemine karkass toimib konstruktsioonis aurutõkkekaitsena ja juhtmestiku paigaldusruumina. Karkassi vahele paigaldatud soojustus suurendab nii konstruktsiooni tulepüsivusaega kui ka heliisolatsiooni.

Karkassi konstruktsioon:

  • Puitkarkassi konstruktsioon dimensioneeritakse, arvestades selle kandevõime ja energiasäästlikkuse vajadusi. Paroc kivivilla on lihtne karkassi neetide vahele paigutada, kuna tugev kivivill jääb neetide vahele ilma lisa kinnitusdetailideta. Tulekahju korral kaitseb kivivill karkassi söestumise eest. Kivivill on tõepoolest ainus soojustusmaterjal, mida saab kasutada puitkarkassi tulekindlust parandava tegurina. Tuleproovide ja arvutuste kohaselt on kõige sagedamini kasutatavad Paroc kivivillaga soojustatud puitkarkassist seinakonstruktsioonid tulekindlusklassis EI 60 (vaheseinad või mittekandvad välisseinad) või REI 60 (kandvad välisseinad).

Väliseina konstruktsioon:

  • Tuuletõkkeplaat, mis paigaldatakse puitkarkassist väljapoole kaitseb nii karkassi kui soojustuskihti muutlike ilmastikuolude eest. Kui karkass on väljastpoolt soojustatud ühtlase tuuletõkkekihiga, puruneb soojustuskihti läbiv puidust külmasild ning karkassi temperatuur tõuseb oluliselt, parandades konstruktsiooni niiskuskindlust. Soovitatud tuuletõkkekiht on (30 – 70 mm).
    Poorne soojustusplaat ja selle hingav kattekiht ei kaitse hoonet niiskuse või ära kuivamise eest. Ehitise tuuletõkke tagab vahede ja lõikekohtade teipimine seotud konstruktsioonide külge. Vajadusel saab tuuletõkke ja karkassi vahel kasutada jäigastavat plaatkihti.
  • Distantspukse kasutatakse puit- ja laudiskatte puhul, et kiirendada fassaadikatete kinnitamiseks kasutatavate naelutuslattide paigaldamist. Puks takistab tuuletõkke kokku surumist naelutusliistu paigaldamisel. Distantspuks valitakse vastavalt tuuletõkkeplaadi paksusele. Puks surutakse läbi tuuletõkke vastu puitkarkassi tappi ja kinnitatakse kruvi või naelaga cc600-ga (4-6 tk / m2). Naelutuslatid paigaldatakse distantspukkide peale, naelutades või keerates need konstruktsiooni külge. Puksid ja latid tagavad vajaliku ventilatsioonivahe tuuletõkkeplaadi ja voodri vahel. Ühtlane suletud tuuletõkkekiht väljaspool puitkarkassi parandab mitte ainult konstruktsiooni niiskuskindlust, vaid ka kogu seinakonstruktsiooni energiatõhusust. Distantspuksid sobivad nii uusehituseks kui ka vana seina täiendavaks soojustamiseks.

Puitkarkass seina ja fassaadi kattekihi vahel peab alati olema ventilatsioonivahe. Puitlaudise kasutamine fassaadina võib vajada tuletõkke paigaldamist ventilatsioonivahesse. Seda on hea meeles pidada kui määrata ventilatsiooniavade suurusi ning valides tuuletõkkeplaati. Meie soovitame kasutada PAROC Cortex tooteid tuletõkkega konstruktsioonides, kuna ventilatsioonivahe takistused suurendavad konvektsiooni nende ümber. Cortexi toote tihe kate takistab tõhusalt õhuvoolu sisenemist soojustusse.

 

U väärtused erinevate paksustega soojustuse korral:

 Materjali tihedus  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm
 PAROC Ultra (vertikaalne neetimine)    50  50      50  50  50
  PAROC Ultra (puitkarkass) või  100  150  125  175    175  175  200
  PAROC Ultra plus (puitkarkass)          150      
 PAROC Cortex pro või  40    40  40  50  40  55  55
 PAROC Cortex    30            
  U-väärtus, W/M2K  0.25 0.17  0.17  0.17  0.17  0.14  0.13  0.12 

Arvutusparameetrid (EN 6946 kohaselt):
Aurutõke λU = 0.33 W/mK, d = 0.25 mm R = 0.001 m2K/W
Kipsplaat λU = 0.25 W/mK, d = 9/13 mm R = 0.036/0.052 m2K/W
PAROC Ultra λU = 0.035 W/mK
PAROC Ultra Plus λU = 0.034 W/mK
PAROC Cortex λU = 0.033 W/mK
PAROC Cortex pro λU = 0.032 W/mK
Puitkarkass λU = 0.12 W/mK
Puitkarkass / neetimine 50x50-200mm, cc600mm
Pinna takistused: Rsi + Rse = 0.26 m2K/W

Arvutustes kasutatud soojusläbivuse parandused:

  • Puitkarkass: 50 x 50/150/175/200mm, cc600mm
  • ΔUf = Mehaaniliste kinnitusdetailide parandus < 3% = 0, parandusi pole vaja
  • ΔUg = Õhutühimike korrigeerimine = ΔU´´: Tase 0 = 0, parandusi pole vaja