PAROC FPS 17

Tuletõkkeplaat PAROC FPS 17 on mittepõlev kivivillast soojustusmaterjal, mis on mõeldud tulekindluse tagamiseks terasstruktuurides, korstendes, ustes, tulekolletes ja ahjudes. Kivivillast soojustusmaterjal on erineva tulekindlusega, olenedes nii materjali tihedusest kui ka kasutatud isolatsioonikihi paksusest. Mida suurem on materjali tihedus, seda pikemat tulekindlusaega see pakub. Toote PAROC FPS 17 tihedus on umbes 170 kg/m3. Tulekoldele õige toote valimisel tuleb lähtuda süsteemitootja nõuetest. PAROC FPS 17 on Euroopa tehnilise tunnustusega tuletõkkematerjal terasstruktuuridele. Seda toodet on väga lihtne käsitseda ja paljudele eri tulekoldesüsteemidele paigaldada.

Tooteinfo

 
Värskendatud 29 juuni 2018