Kui talade mõõtmed seavad piirangud soojustuse paksusele, siis suurenda soojustuse paksust kasutades prusse seespidiselt.

Jäta korralik õhuvahe soojustuse ja välise katusekonstruktsiooni vahele ning veendu, et tuuletõkke vuugid oleks teibitud.

 

A) Sarikatevaheline soojustus

Viilkatused
 • Katusekate 
 • Min 50 mm õhuvahe 
 • Tuuletõkkeplaat 
 • Puittalad / PAROC eXtra 
 • Aurutõke 
 • Võrkjas välisviimistlusmaterjal 
 • Sisepind

Soojustuslahendus koos U-väärtusega 
 PAROC WPS 3n (tala) 40 mm   40 mm 55 mm   40 mm 55 mm  40 mm 
 PAROC eXtra (tala) 200 mm 225 mm 250 mm  350 mm  350 mm  375 mm
 U-väärtus, W/m2K 0.15 0.14 0.12  0.10  0.09  0.09

B) Soojustatud põikiliistud

Sarikate mõõt määrab ära soojustuse paksuse. Kasvata soojustuse paksust kasutades katuse sisepinnal põikiliistusid.

 

Viilkatused

 

 • Katusekate 
 • Min 50 mm õhuava 
 • PAROC WAS 25t 
 • Puittalad / PAROC eXtra 
 • Aurutõke 
 • Prussid / PAROC eXtra 
 • Sisepind

 

 Soojustuslahendus koos U-väärtusega

PAROC WAS 25t (tala) 50 mm 50 mm  50 mm  50 mm  50 mm 

PAROC eXtra (tala)

200 mm  

225 mm

250 mm 

350 mm

375 mm 

PAROC eXtra (tala)

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

U-väärtus, W/m2K

0.13

0.12

0.11

0.09

 0.08Passiivmajad

Selleks, et soojustuse paksus vastaks passiivmaja nõuetele tuleks katuse siseosale lisaprusse paigaldada (vaata allapoole). Projekteeri sisemine aurutõkke nii, et see pakuks nõutud õhutihedust. Soojustuse ja välise katuse vahele on vajalik jätta funktsionaalne õhuauk.


Viilkatused, pasisivmajad
 • Katusekate 
 • Katuse aluskiht 
 • 50 mm ventilatsiooniava + vahepuks 
 • PAROC WAS 25t või WPS 3n (d1) 
 • Puittalad / PAROC eXtra (d2 + d3 + d4) 
 • Aurutõke (kõik ühendused tuleb teibiga kinnitada) 
 • Prussid + PAROC eXtra (d5) 
 • Sisepind 

 

Väiksed majad 

Soovitatav U-väärtus 

W/m2K

0.06 - 0.09

d1

mm

30

d2 + d3+ d4

mm

375 - 600

d5

mm

50

Täielik soojustuse paksus

mm 

455 - 680

 

Taladega katust saab soojustada ka puistevillaga. (NB: Puistevill tuleb lasta paigaldada professionaalsel ehitajal. Võta meiega ühendust, et leida volitatud ehitaja.) Tuuletõke peab olema piisavalt tihedalt ja tugev, et see peaks vastu puistevilla paigaldamisega kaasevale survele. Soojustuse ja välise katuse vahele on vajalik jätta funktsionaalne õhuauk.


Viilkatused, passiivmajad, BLT
 • Katusekate 
 • Katuse aluskiht 
 • 50mm ventilatsiooniava 
 • Tuuletõke 
 • I-talad / PAROC BLT 6 või PAROC BLT 3 või BLT 9 (d1) 
 • Õhu-/ aurutõke (kõik ühendused tuleb teibiga kinnitada) 
 • Prussid + PAROC eXtra (d2) 
 • Sisepind

 

Väiksed majad

Soovitatav U-väärtus 

 W/m2K

 0.06 - 0.09

 d1

mm

500 - 600

 d2

mm

50

 Täielik soojustuse paksus

mm 

550 - 650


Märkused:
Passiivmaja instituudi poolt loodud passiivmaja definitsiooni alusel ei tohiks aastane kütte-, jahutus- ja primaarenergia vajadus ületada teatud hulka. Kuigi hea soojusisolatsioon mängib suurt rolli, et passiivmaja standardit saavutada, siis see ei ole ainus vahend. Teiste majaosade ja seadmete nõuded on ka võimalik välja selgitada erinevate kalkulatsioonide alusel, nagu näiteks passiivmaja projekteerimise pakett (PHPP), mis on kättesaadav
www.passiv.de.